Slide background

BENVIGUDA

Benvinguda del Degà

Ferran-Amago
Aquesta nit, he tingut un somni.

Em situava a l’any 2018 i estàvem fent la renovació de la Capitalitat del Mòbil de Barcelona. Tots els ciutadans i els agents del món de les Telecomunicacions, la Informàtica i els Videojocs tenien clar que la ciutat continuaria essent l’epicentre mundial delmòbil i les noves tecnologies ja que ha estat un projecte ciutadà i de transformació del país.
He somiat que a les escoles, gràcies a aquest i a d’altres nous projectes, els nens i adolescents ja no només volien ser futbolistes o cantants per ser famosos i guanyar molts diners. Ara volien ser els enginyers del demà. Grans i petits havien entès que un país sense enginyers no té futur.

Amb la renovació de la Capitalitat, tots els operadors de telecomunicacions s’instal·larien a Barcelona, ciutat tan smart com intel·ligent, i arreu de Catalunya, i amb ells vindrien també els fabricants i desenvolupadors. Tanmateix, es crearien més de 30.000 llocs de treball i la indústria del videojoc catalana seria una de les més importants a nivell internacional, amb capacitat per establir-s’hi de forma permanent i fer noves inversions.

En les visions oníriques, l’enginyer s’ha convertit en un agent d’integració social i cultural. Gràcies a la seva tasca, ha estat possible la integració plena de les persones amb discapacitat per ser actors principals de la renovació del país.

També he somiat com el Dividend Digital 2 del 2015 es desenvolupava satisfactòriament gràcies als col·legis professionals i als seus enginyers. Inclús el Dividend Digital 3 millorava la cobertura d’emissions de televisió terrestre i, per primera vegada, recollia plenament les necessitats de les persones amb discapacitat.

Bé, el somni s’acabava renovant la Capitalitat de Barcelona, eix vertebrador de la telefonia mòbil a escala mundial, perquè teníem més d’1 milió de persones ja implicades com a voluntaris i hauríem fet possible que les apps més innovadores, les idees més creatives i les visions més futuristes sorgissin de la nostra ciutat i de la nostra gent.

Aquesta Diada de les Telecomunicacions és també un somni. Però un somni fet realitat. Un somni on és possible unir les smarts cities amb la internacionalitat i les TIC com a eina de cohesió social amb la formació al llarg de la vida.

I és que les smart cities ja no són una quimera, són una realitat tangible, un repte comú que ha guanyat pes en el món tecnològic en els darrers anys. L’educació, la salut, les smart cities, la transparència i bon govern milloren la qualitat de vida i ningú es pot quedar enrere. Les TIC cohesionen la societat i els smart citizens ja són una realitat. Alhora, les telecomunicacions i els nostres enginyers són, en gran mesura, responsables del fenomen de la globalització. Per aquest motiu, cal refl exionar si la internacionalització és l’única o la millor alternativa de futur a nivell professional o empresarial, entre d’altres qüestions. No cal dir que la formació és un aspecte fonamental per a les nostres empreses i pimes, que sovint troben difi cultats en satisfer les seves necessitats en termes de competència i perfi ls professionals.
En aquesta Diada també hi ha un lloc rellevant per a la FTTH i el desplegament d’infraestructures, així com l’Administració pública del demà. Perquè els canvis se succeeixen a gran velocitat i la demanda de serveis dels ciutadans provoquen a les administracions públiques la necessitat de cercar nous models de gestió. I amb tants canvis i avenços, la privacitat de la informació i les noves tecnologies s’ha convertit en una necessitat i un dret que cal garantir a les persones.

Enguany els videojocs, la potent indústria i els llocs de treball que està generant mereixen una menció especial i una taula amb experts en la matèria tractaran aquesta revolució que ja està en marxa i promet obrir moltes portes de futur.

Però la tecnologia no tindria cap signifi cat si no està al servei de les persones, i tenint en compte la situació socioeconòmica que travessem, la Diada també vol donar cabuda a les estratègies personals per afrontar-la i superar-la. I és que, en aquest nou entorn econòmic en el que ens trobem cada cop és més indispensable poder mostrar totes les nostres capacitats i potencialitats.

Espero, sincerament, que aquesta Diada de les Telecomunicacions de Catalunya sigui, un cop més, la Diada de tots i, que els somnis, entre tots, els fem realitat.

Ferran Amago
Degà del COETTC